HHScholen

Inschrijvingen eerste jaar

Voor inschrijvingen in het eerste jaar werken we met het centraal aanmeldsysteem. De aanmeldperiode start op 25 maart 2024 (14.00 uur) en loopt tot 19 april 2024 (14.00 uur). Op 7 mei worden de resultaten van de toekenning van de plaatsen gecommuniceerd.

Meer gedetailleerde informatie kan je hier terugvinden:

www.aanmelden.school

Inschrijvingen 2de tot 7de jaar

Het inschrijven gebeurt in chronologische volgorde en wordt met een aansluitend en oplopend volgnummer genoteerd in het inschrijvingsregister. Concreet: hoe vroeger je afspraak, hoe lager je volgnummer.
 

STAP 1. AFSPRAAK – vanaf maandag 6 mei om 18.00 uur
Je maakt een afspraak voor je inschrijving:

 • Surf naar afspraak.hhscholen.be.
 • Volg de procedure en vul de gevraagde informatie in.
 • Je krijgt na het invoeren van de gegevens twee mails
  • Onmiddellijk na de invoer: een mail met de bevestiging dat je gegevens geregistreerd werden in de databank;
  • Enkele dagen later: een mail met uur en volgnummer van je inschrijvingsafspraak op 1 juli. Uur en volgnummer worden automatisch toegekend.
 
 

STAP 2. INSCHRIJVING – vanaf maandag 1 juli om 13.00 uur
Je komt op het moment van de afspraak naar school en je kan definitief inschrijven indien:

 • Er plaats is in de gekozen studierichting. Op 1 juli leggen we per studierichting de capaciteit vast. Deze informatie vind je vanaf die dag uiterlijk om 11 uur op de website. In de loop van de namiddag kunnen er ook nog studierichtingen volzet raken. Als de studierichting volzet is, kan je een nummer op de reservelijst krijgen.
 • Je op de afspraak bent die je via de bevestigingsmail ontving.
 • Je akkoord gaat met het pedagogische project en het schoolreglement van de school.
 • Je het vereiste attest, het rapport en de identiteitskaart van je kind bij hebt.