HHScholen

BEGELEIDING

Het geïntegreerde beleid op leerlingbegeleiding in onze school omvat 4 begeleidingsdomeinen:

Leerbegeleiding

In het secundair onderwijs leer je stap voor stap steeds grotere hoeveelheden en meer complexe leerstof te verwerken. 

We zorgen hierbij voor de nodige ondersteuning:

 • je klastitularis en je vakleerkrachten helpen je een heel eind op weg door regelmatig studietips te geven, 
 • in het eerste jaar krijg je extra begeleiding ‘leren leren’ tijdens het titularisuur,
 • in elke graad kan kan je terecht bij leerbegeleiders en leercoaches die je individueel kunnen ondersteunen bij het organiseren van je studieplanning.
LEEFbegeleiding

Als je je niet goed voelt in de klas of op school, als je het thuis niet makkelijk hebt, als je een conflict niet kan oplossen… dan kan je bij heel wat mensen een luisterend oor vinden:

 • je klastitularis is je eerste aanspreekpunt, 
 • vakleerkrachten bij wie je je goed voelt, 
 • jaarverantwoordelijken,
 • leerlingenbegeleiders,
 • directie,
 • CLB.
 
Elk van deze contactpersonen zal zijn/haar uiterste best doen om je te ondersteunen. Indien nodig zullen ze je ook doorverwijzen naar externe hulpverleners.
Onderwijsloopbaan

In het secundair onderwijs maak je verschillende keren een studiekeuze. Belangrijke keuzemomenten vallen na het eerste jaar, het tweede jaar en na het vierde jaar.

In het studiekeuzeproces betrekken we zowel onze leerlingen als hun ouders. Dat doen we door:

 • een brochure met uitgebreide toelichting van alle keuzemogelijkheden, 
 • studiekeuzelessen,
 • een algemeen oudercontact, 
 • een klassenraad die de proefkeuze bespreekt, 
 • een schriftelijk keuzeadvies dat mondeling toegelicht wordt, 
 • indien gewenst, een bijkomend individueel oudercontact.

We bereiden je ook uitgebreid voor op een studiekeuze na het secundair onderwijs. Naast de schoolinterne begeleiding nemen we je mee de SID-in beurs waar je de kans krijgt kennis te maken met verschillende hogescholen en universiteiten. 

Wie wil deelnemen aan het toelatingsexamen voor (tand)arts, kan hiervoor op school een voorbereidende cursus volgen.

gezondheidszorg

VCLB-Leuven zorgt mee voor de preventieve gezondheidszorg in onze school. 

Dat doen ze door:

 • informatie te delen om besmettelijke ziektes te voorkomen,
 •  de basisvaccinaties te geven (enkel mits toestemming van ouders),
 • systematische medische onderzoeken te voorzien.

Meer informatie over de preventieve gezondheidszorg door CLB vind je hier.