HHScholen

1A Flex

In het eerste leerjaar A kan je kiezen tussen de optie Latijn of Flex. In beide richtingen krijg je een brede, gemeenschappelijke vorming en maak je kennis met heel wat vakken. Dat is natuurlijk niet toevallig. Je talenten, wat je graag doet en wie je bent, zijn nog volop in ontwikkeling.

De lessen zijn afwisselend en je leert de theorie toepassen in de praktijk. Bovendien trekken we er regelmatig op uit om over de vakken heen samen te werken, je te inspireren en je van zoveel mogelijk verschillende zaken te laten proeven.

Als je kiest voor de optie Flex, krijg je de kans om wat je geleerd hebt extra in te oefenen of meer uitdaging te zoeken en zo op je eigen tempo aan de slag te gaan met de vakken Frans, Nederlands en wiskunde. Tijdens deze uren kan je meer uitleg krijgen en oefenen op een onderdeel waar je het nog moeilijk mee hebt. Wie al een stapje verder staat, mag werken aan verdiepingsoefeningen of uitdagende opdrachten. Dat betekent dat je de tijd krijgt om met de leerstof bezig te zijn en die zo te verwerken dat het aangenaam, zinvol en leerrijk is. Daarnaast krijg je ook een uur ICT om je te bekwamen in digitale vaardigheden.

We houden van nieuwsgierige leerlingen die op verkenning durven gaan, ook in nog onbekende studiedomeinen. Dit kan volop in de horizonuren waarin je telkens ondergedompeld wordt in een ander domein en we voor een open blik op de wereld zorgen. Terugblikken en nadenken over je ervaringen doe je in een nieuw vak, Mens en samenleving, waarin je kennis maakt met sociale, maatschappelijke en economische thema’s. Om goed te kunnen observeren en gefundeerd te kunnen oriënteren bieden we verkennende modules aan waarin je te weten komt waar je interesses liggen en wat je mogelijkheden zijn.

Je volgt de modules:
• STEM
• Taal en cultuur
• Economie en organisatie
• Maatschappij en welzijn

lessentabel

VAK
1A Flex
Aardrijkskunde
2
Beeld
1
Frans
4
Geschiedenis
1
Godsdienst
2
Lichamelijke opvoeding
2
Mens en samenleving
1
Muziek
1
Natuurwetenschappen
2
Nederlands
4
Techniek
2
Wiskunde
4
Flex
4
Horizonuren
2
TOTAAL
32

Iets voor jou?

Finaliteit

1A

DOMEIN

Algemeen

locatie

Deze studierichting bieden we aan in Heverlee en Kessel-Lo.

En nadien?

Na 1A flex kan je een keuze maken uit onderstaande basisopties van het tweede jaar.