HHScholen

2A Klassieke talen - Grieks-Latijn

De optie Latijn wil je via de studie van de taal binnenleiden in de boeiende wereld van de Romeinse letterkunde en beschaving.

De kennis van het Latijn helpt je ook om andere vreemde talen zoals Frans, Italiaans, Spaans … te leren en om moeilijke woorden in andere vakken te begrijpen. Het instuderen van het vocabularium is bovendien een uitstekende training voor het geheugen en zal je Nederlandse woordenschat gevoelig uitbreiden.

Door het vertalen van teksten kom je stilaan een stapje dichter bij het lezen van authentiek Latijn en krijg je een goed inzicht in de structuur van de taal.

Onze leerkrachten Latijn kijken er naar uit om je mee in de tijd te nemen en je te laten genieten van activiteiten waarin de Oudheid weer tot leven komt.

 

Kies je voor de basisoptie Klassieke talen dan kan je er als extra uitdaging ook Grieks bij nemen. Via deze taal gaat er een nieuwe wereld voor je open en maak je kennis met de cultuur van de Grieken. De Griekse beschaving heeft enorm veel invloed gehad op onze cultuur en manier van denken. Het lijkt wel geheimschrift, dat Grieks, maar al na een paar lessen ben je gewend aan dit alfabet en lees je vlot je eerste Griekse zinnetjes. Omdat je al een jaar Latijn achter de rug hebt, kan je snel vorderingen maken in deze klassieke taal. Grieks kan je enkel combineren met de maior klassieke talen. Je krijgt dan 3u per week Grieks en 4u Latijn.

lessentabel

VAK
2de jaar Latijn
2de jaar Grieks-Latijn
Aardrijkskunde
1
1
Beeld
1
1
Engels
2
2
Frans
3
3
Geschiedenis
2
2
Godsdienst
2
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
Muziek
1
1
Natuurwetenschappen
1
1
Nederlands
4
4
Techniek
2
2
Wiskunde
4
4
Latijn
5
4
Minor: Keuze uit
Grieks
Wetenschappen
Moderne talen,
Economie en organisatie
Maatschappij en welzijn
2
Minor Grieks 3
TOTAAL
32
32

Iets voor jou?

Deze basisoptie is echt iets voor jou als je…

  • in het eerste jaar goede resultaten behaalt voor Latijn en vlot overweg kan met het vertalen van Latijnse zinnen;
  • graag Latijnse en Griekse teksten wil lezen en erover wil reflecteren;
  • de taal als systeem wil leren kennen, begrijpen en analyseren;
  • je taal- en leesvaardigheid wil aanscherpen;
  • interesse hebt voor de oude volkeren: hun taal, hun geschiedenis, hun cultuur.

Sluit aan bij volgende vakken vanuit het eerste jaar:

  • Latijn
  • Geschiedenis
  • Horizonmodule Taal en cultuur

 

Finaliteit

2A

DOMEIN

Taal en cultuur

locatie

Deze studierichting bieden we aan in Heverlee.

En nadien?

Deze basisoptie sluit aan bij het domein Taal en cultuur, maar na deze basisoptie kan je nog alle kanten op.