HHScholen

Economische wetenschappen

Economische wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde. Via de specifieke vorming in economie krijg je inzicht in de economie als systeem en de werking van ondernemingen. Je leert logisch en kritisch denken om economische en wiskundige begrippen en hun onderlinge verbanden te begrijpen.

lessentabel

VAK
3de jaar
4de jaar
Aardrijkskunde
1
1
Artistieke vorming
1
0
Geschiedenis
2
2
Godsdienst
2
2
Informatica
1
0
Lichamelijke opvoeding
2
2
FlexAtelier
0
1
Duits
0
1
Engels
3
2
Frans
4
4
Nederlands
4
4
Biologie
1
1
Chemie
1
1
Fysica
1
1
Wiskunde
5

6

Economie
4
4
TOTAAL
32
32

Rood cijfer: meer onderwijstijd voor zelfde leerplan

Iets voor jou?

Heb je interesse in economie en ben je goed onderlegd in wiskunde, dan is Economische wetenschappen misschien de geknipte richting voor jou. In deze richting toon je inzicht in moeilijke leerinhouden en leg je vlot verbanden tussen leerstofonderdelen. Je verwerft complexere leerstof in een beperkte tijd, je bent in staat om geordend te denken en wiskundig abstracte begrippen en redeneringen te gebruiken. Je doorgrondt vanuit concrete maatschappelijke situaties de belangrijkste (bedrijfs)economische begrippen en hun onderlinge verbanden.

Deze studierichting vereist een nauwgezette, actieve studiehouding en een ruime kijk op het maatschappelijke gebeuren.

In deze richting kan je instromen vanuit het tweede jaar A als je voor de vakken van de basisvorming 60% behaalde, voor geschiedenis, Engels, Frans en Nederlands gemiddeld 65% behaalde, en voor wiskunde minstens 70%.

 

 

Finaliteit

Doorstroom domeinoverschrijdend (DO)
Studierichtingen in de doorstroomfinaliteit (D-finaliteit) zijn sterk theoretisch en bieden een brede algemene vorming. Ze zijn gericht op leerlingen die in staat zijn logisch te redeneren, verbanden te leggen en zelfstandig te werken.
In een domeinoverschrijdende doorstroomrichting word je voorbereid op een brede waaier aan academische en professionele bacheloropleidingen. De basisleerstof voor algemene vakken wordt verdiept en het tempo in de lessen ligt hoog.

DOMEIN

Economie en organisatie

locatie

Deze studierichting bieden we aan in Heverlee.

En nadien?