HHScholen

Latijn

Latijn is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket wiskunde. Je verdiept je in het taalsysteem van het Latijn en verwerft via het lezen van teksten een dieper inzicht in de taal en cultuur van de klassieke oudheid.

lessentabel

VAK
3de jaar
4de jaar
Aardrijkskunde
1
1
Artistieke vorming
1
0
Geschiedenis
2
2
Godsdienst
2
2
Informatica
1
0
Lichamelijke opvoeding
2
2
FlexAtelier
0
1
Duits
0
1
Engels

2

2
Frans
4

3

Nederlands
4
4
Biologie
1
1
Chemie
1
1
Fysica
1
1
Wiskunde
5

6

Latijn

5

5

TOTAAL
32
32

Rood cijfer: meer onderwijstijd voor zelfde leerplan


Groen cijfer: 1 lesuur minder onderwijstijd voor zelfde leerplan

Iets voor jou?

Vond je Latijn boeiend in de twee voorbije jaren? Hou je van de taal en wil je ontdekken hoe Latijn met andere Europese talen verweven is? Wil je je eigen cultuur en taal beter begrijpen door terug te keren naar de wortels? Is een tekst voor jou een uitdagende puzzel, waarbij je naar de oplossing speurt zoals Theseus naar de Minotaurus? Latijn laat je een wereld verkennen die je in geen enkel ander vak op die manier binnentreedt. Doe je daarnaast ook graag wiskunde en heb je voldoende wiskundig inzicht? Ben je nieuwsgierig en bereid regelmatig te studeren? Dan is deze studierichting voor jou de ideale keuze.

In deze richting toon je inzicht in complexe leerinhouden, leg je vlot verbanden tussen leerstofonderdelen en kan je logisch redeneren. Je verwerft complexere leerstof in een beperkte tijd.

  • Je bent verbaal-linguïstisch sterk en hebt een sterk taalgevoel.
  • Je analyseert taal op een abstracte manier en gaat op een gestructureerde manier om met talen.
  • Je bent in staat om geordend te denken en wiskundig abstracte begrippen te hanteren.

In deze richting kan je instromen vanuit het tweede jaar Klassieke talen als je voor de vakken van de basisvorming 60% behaalde, voor geschiedenis, Engels, Frans en Nederlands gemiddeld 65% behaalde, en voor Latijn en wiskunde minstens 70%.

 

 

Finaliteit

Doorstroom domeinoverschrijdend (DO)
Studierichtingen in de doorstroomfinaliteit (D-finaliteit) zijn sterk theoretisch en bieden een brede algemene vorming. Ze zijn gericht op leerlingen die in staat zijn logisch te redeneren, verbanden te leggen en zelfstandig te werken.
In een domeinoverschrijdende doorstroomrichting word je voorbereid op een brede waaier aan academische en professionele bacheloropleidingen. De basisleerstof voor algemene vakken wordt verdiept en het tempo in de lessen ligt hoog.

DOMEIN

Taal en cultuur

locatie

Deze studierichting bieden we aan in Heverlee.

En nadien?