HHScholen

Maatschappij- en welzijnswetenschappen

Maatschappij- en welzijnswetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met sociologie en psychologie en met een inleiding in de filosofie.

lessentabel

VAK
3de jaar
4de jaar
Aardrijkskunde
1
1
Artistieke vorming
1
1
Geschiedenis
1
1
Godsdienst
2
2
Informatica
1
0
Lichamelijke opvoeding
2
2
FlexAtelier
0
1
Engels
2
2
Frans

4

4

Nederlands
4
4
Biologie
1
1
Chemie
1
1
Fysica
1
1
Wiskunde
4
4
Inleiding filosofie
1
2
Sociologie en Psychologie

6

5

TOTAAL
32
32

Rood cijfer: meer onderwijstijd voor zelfde leerplan

Iets voor jou?

Je bent creatief, sociaal en zorgzaam. Je hebt een grote interesse in mens en samenleving.

In de richting Maatschappij- en welzijnswetenschappen toon je inzicht in complexe leerinhouden, leg je verbanden tussen leerstofonderdelen en kan je logisch redeneren, vooral binnen de focus van het studiedomein en de studierichting.

  • Je bent in staat om op een analytische en wetenschappelijk manier te kijken naar mens en samenleving.
  • Je hanteert menswetenschappelijke begrippen op een abstracte manier.
  • Je verdiept je in sociologie en psychologie en je wilt alle aspecten van het menselijk bestaan bestuderen en begrijpen.

In deze richting kan je instromen vanuit het tweede jaar A als je voor de basisvakken gemiddeld 60% behaalde.

 

 

Finaliteit

Doorstroom domeingebonden (DG)
Studierichtingen in de doorstroomfinaliteit (D-finaliteit) zijn sterk theoretisch en bieden een brede algemene vorming. Ze zijn gericht op leerlingen die in staat zijn logisch te redeneren, verbanden te leggen en zelfstandig te werken.
In een domeingebonden doorstroomrichting word je voorbereid op enkele specifieke richtingen aan de universiteit en op een ruime waaier aan professionele bacheloropleidingen. Voor de meeste vakken wordt de basisleerstof in de algemene vakken niet verdiept.

DOMEIN

Maatschappij en welzijn

locatie

Deze studierichting bieden we aan in Heverlee.

En nadien?