HHScholen

Moderne talen

Moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket talen. Je verdiept je communicatievaardigheden in het Engels, Frans en Nederlands. Daarenboven krijg je Duits als een extra vreemde taal.

Je krijgt ook een grondig inzicht in de manier waarop talen werken: hoe kan je er efficiënt een boodschap mee overbrengen, wat zijn verbanden tussen verschillende talen, hoe is taal ontstaan en welke literatuur was belangrijk in iedere taal.

015A4164 3 moderne talen

lessentabel

VAK
3de jaar
4de jaar
Aardrijkskunde
1
1
Artistieke vorming
1
1
FlexAtelier
0
1
Geschiedenis
2
2
Godsdienst
2
2
Informatica
1
0
Lichamelijke opvoeding
2
2
Duits
0
2
Engels
3
3
Frans
5
4
Nederlands
5
4
Biologie
1
1
Chemie
1
1
Fysica
1
1
Wiskunde
4
4
Communicatiewetenschappen
1
1
Taal en cultuur
2
2
TOTAAL
32
32

Iets voor jou?

Ben je in de ban van taal in de ruime zin van het woord? Hou je zowel van Nederlands, Engels als van Frans en ben je nieuwsgierig naar de nieuwe taal Duits? Wil je vlot verschillende talen spreken? Ben je geboeid door verhalen uit verschillende culturen? Dan is de richting Moderne talen iets voor jou.

In deze richting toon je inzicht in complexe leerinhouden, leg je vlot verbanden en kan je logisch redeneren. Het tempo waaraan je leert ligt hoog.

  • Je bent niet bang om te spreken en hebt een sterk taalgevoel.
  • Je kan taal op een abstracte manier bestuderen.
  • Je drukt je graag vlot en gepast uit in verschillende moderne talen en bent nieuwsgierig naar andere culturen.
  • Je weet hoe taal als systeem werkt en wat de impact is van taal en communicatie op de cultuur en samenleving.
  • Je bent geboeid door literatuur en analyseert graag literaire teksten.
  • Je bent nieuwsgiering naar de rol van taal in moderne media, nieuwsberichten en fake news.
  • Je wil begrippen uit de taal, literatuur en communicatiewetenschappen vlot leren hanteren.

In deze richting kan je instromen vanuit het tweede jaar A als je voor de vakken van de basisvorming 60% behaalde, voor geschiedenis en wiskunde gemiddeld 65% behaalde, en voor de talen minstens 70%.

 

 

Finaliteit

Doorstroom domeinoverschrijdend (DO)
Studierichtingen in de doorstroomfinaliteit (D-finaliteit) zijn sterk theoretisch en bieden een brede algemene vorming. Ze zijn gericht op leerlingen die in staat zijn logisch te redeneren, verbanden te leggen en zelfstandig te werken.
In een domeinoverschrijdende doorstroomrichting word je voorbereid op een brede waaier aan academische en professionele bacheloropleidingen. De basisleerstof voor algemene vakken wordt verdiept en het tempo in de lessen ligt hoog.

DOMEIN

Taal en cultuur

locatie

Deze studierichting bieden we aan in Heverlee.

En nadien?