HHScholen

Natuurwetenschappen-STEM

Natuurwetenschappen-STEM is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. STEM staat voor Science Technology Engineering Mathematics. Deze richting combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket wetenschappen en wiskunde. Je gaat proefondervindelijk te werk en leert problemen oplossen om zo tot wetenschappelijke inzichten te komen.

lessentabel

VAK
3de jaar
4de jaar
Aardrijkskunde
1
1
Geschiedenis
2
2
Godsdienst
2
2
Informatica
1
0
Lichamelijke opvoeding
2
2
Engels

3

2
Frans
4
4
Nederlands
4
4
Biologie

2

2
Chemie
2
2
Fysica
2
2
Wiskunde
5

6

STEM
2
3
TOTAAL
32
32

Rood cijfer: meer onderwijstijd voor zelfde leerplan

Iets voor jou?

Heb je een uitgesproken aanleg en interesse voor positieve wetenschappen en wiskunde? Droom je van een diepgaande theoretische vorming waarin je leert wetenschappelijke, technologische en wiskundige begrippen te herkennen in het dagelijkse leven en de link te leggen met je verworven kennis? Dan is de richting Natuurwetenschappen-STEM iets voor jou.

In deze richting toon je inzicht in complexe leerinhouden, leg je vlot verbanden tussen leerstofonderdelen en kan je logisch redeneren. Je verwerft complexere leerstof in een beperkte tijd.

  • Je kan geordend denken en wiskundig abstracte begrippen hanteren die je toepast in natuurwetenschappelijke situaties.
  • Je bestudeert stapsgewijs verbanden tussen fenomenen en problemen in biologie, chemie en fysica: je gaat hierbij erg nauwkeurig te werk.
  • Je ziet het als een uitdaging om wiskundige en natuurwetenschappelijke inzichten doelgericht met elkaar in verband te brengen.
  • Je bent nieuwsgierig en creatief.
  • Je stuurt mee je eigen leerproces, zelfstandig leerstof verwerken geeft je geen stress en je werkt graag in teamverband. Met je medeleerlingen ga je op zoek naar het hoe en waarom in een uitdagende probleemstelling.

 

In deze richting kan je instromen vanuit het tweede jaar A als je voor de vakken van de basisvorming 60% behaalde, voor geschiedenis, Engels, Frans en Nederlands gemiddeld 65% behaalde, en voor wiskunde minstens 70%. Bovendien is aanleg en interesse voor wetenschappen noodzakelijk.

 

 

Finaliteit

Doorstroom domeinoverschrijdend (DO)
Studierichtingen in de doorstroomfinaliteit (D-finaliteit) zijn sterk theoretisch en bieden een brede algemene vorming. Ze zijn gericht op leerlingen die in staat zijn logisch te redeneren, verbanden te leggen en zelfstandig te werken.
In een domeinoverschrijdende doorstroomrichting word je voorbereid op een brede waaier aan academische en professionele bacheloropleidingen. De basisleerstof voor algemene vakken wordt verdiept en het tempo in de lessen ligt hoog.

DOMEIN

STEM

locatie

Deze studierichting bieden we aan in Heverlee.

En nadien?