HHScholen

Natuurwetenschappen

Natuurwetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket wetenschappen en wiskunde. Je gaat proefondervindelijk te werk en leert problemen oplossen om zo tot wetenschappelijke inzichten te komen.

lessentabel

VAK
3de jaar
4de jaar
Aardrijkskunde
1
1
Artistieke vorming
1
0
FlexAtelier
0
1
Geschiedenis
2
2
Godsdienst
2
2
Informatica
1
0
Lichamelijke opvoeding
2
2
Duits
0
1
Engels

3

2
Frans
4
4
Nederlands
4
4
Biologie

2

2
Chemie
2
2
Fysica
2
2
Wiskunde
5

6

Wetenschap en kunst
1
0
Wetenschap en samenleving
0
1
TOTAAL
32
32

Rood cijfer: meer onderwijstijd voor zelfde leerplan

Iets voor jou?

Heb je een uitgesproken aanleg en interesse voor positieve wetenschappen en wiskunde? Droom je van een diepgaande theoretische vorming?

Dan is deze richting iets voor jou.

In de richting Natuurwetenschappen toon je inzicht in complexe leerinhouden, leg je vlot verbanden tussen leerstofonderdelen en kan je logisch redeneren. Je verwerft complexere leerstof in een beperkte tijd.

  • Je kan geordend denken en wiskundig abstracte begrippen hanteren die je toepast in natuurwetenschappelijke situaties.
  • Je bestudeert stapsgewijs verbanden tussen fenomenen en problemen in biologie, chemie en fysica: je gaat hierbij erg nauwkeurig te werk.
  • Je ziet het als een uitdaging om wiskundige en natuurwetenschappelijke inzichten doelgericht met elkaar in verband te brengen.

 

In deze richting kan je instromen vanuit het tweede jaar A als je voor de vakken van de basisvorming 60% behaalde, voor geschiedenis, Engels, Frans en Nederlands gemiddeld 65% behaalde, en voor wiskunde minstens 70%. Bovendien is aanleg en interesse voor wetenschappen noodzakelijk.

 

 

Finaliteit

Doorstroom domeinoverschrijdend (DO)
Studierichtingen in de doorstroomfinaliteit (D-finaliteit) zijn sterk theoretisch en bieden een brede algemene vorming. Ze zijn gericht op leerlingen die in staat zijn logisch te redeneren, verbanden te leggen en zelfstandig te werken.
In een domeinoverschrijdende doorstroomrichting word je voorbereid op een brede waaier aan academische en professionele bacheloropleidingen. De basisleerstof voor algemene vakken wordt verdiept en het tempo in de lessen ligt hoog.

DOMEIN

STEM

locatie

Deze studierichting bieden we aan in Heverlee.

En nadien?