HHScholen

Sport

Sport is een theoretisch-praktische richting in de dubbele finaliteit. Ze biedt in een sportcontext inzichten uit de domeinen wetenschappen (anatomie & fysiologie, fysica, bewegingswetenschappen) en psychologie. Daarnaast vormt ze je in het begeleiden en ondersteunen van bewegingsactiviteiten voor verschillende doelgroepen. Het uitgebreide pakket sport is erop gerichtomde motorischebasisvaardigheden, tactische en technische vaardighedenop gevorderd niveau in verschillende sportdomeinen.

lessentabel

VAK
3de jaar
4de jaar
Aardrijkskunde
1
1
Anatomie en fysiologie
1
2
Flex
0
1
Geschiedenis
1
1
Godsdienst
2
2
Informatica
1
0
Engels
2
2
Frans

3

2
Nederlands
4
4
Natuurwetenschappen
2

2

Wiskunde
3
3
Sport
– Atletiek
– Gymnastiek
– Omnisport
– Ritmische vorming
– Sportspelen
– Zwemmen
(9)
2
2
1
1
2
1
(9)
2
2
1
1
2
1
Sport & (ped)agogisch handelen
2
2
Toegepaste fysica
1
1
TOTAAL
32
32

Rood cijfer: meer onderwijstijd voor zelfde leerplan

Iets voor jou?

Loop je warm voor alles wat met sport te maken heeft? Ben je overtuigd van de positieve impact van beweging op de gezondheid? Ben je nieuwsgierig naar de wetenschap achter beweging? Dan is deze richting iets voor jou.In dezerichting leer je enerzijds de praktische kant van de studierichting kennen, maar anderzijds verwerf je ook inzicht in de theoretische begrippen diede basis van deze praktijk vormen.

  • Je bent in staat om concrete uitdagingen aan te pakken.
  • Je beschikt over een goede fysieke conditie, voldoende motorische en sociale vaardigheden om deel te nemen aan individuele en interactieve activiteitenuit verschillende bewegingsgebieden.
  • Je verdiept je in wetenschappelijke aspecten die met sport verbonden zijn zoals bewegingswetenschappen, anatomie & fysiologie en toegepaste fysica.
  • Je bent geboeid door aspecten van psychologie in functie van het ondersteunen van bewegingsactiviteiten.

 

Finaliteit

Dubbele finaliteit (D/A)
Studierichtingen met zowel veel theorie als praktijk zijn richtingen die behoren tot de dubbele finaliteit (D/A-finaliteit). Je krijgt er een pakket theoretische basisleerstof voor de algemene vakken, in combinatie met concrete, praktische situaties. Deze richtingen zijn gericht op verder studeren met het oog op een professionele bachelor, graduaatsopleiding of Se-n-Se-opleiding.

DOMEIN

Sport

locatie

Deze studierichting bieden we aan in Kessel-Lo.

En nadien?

De opleiding Sport bereidt je rechtstreeks voor op de studierichting Sportbegeleiding in de derde graad. Er zijn uiteraard ook andere uitwegen.

Aan het einde van deze studie heb je praktische en theoretische bagage om verschillende richtingen uit te gaan. Je beschikt over een brede wetenschappelijke basis en sociale capaciteiten. Ook heb je geleerd groepen aan te sturen en sportactiviteiten op te zetten en kwaliteitsvol te begeleiden.

Professionele bacheloropleidingen in de sportsector (sport en bewegen, sport-en cultuurmanagement, onderwijs) zijn een logisch vervolg op dezeopleiding. Ook voor opleidingen in de gezondheidszorg (verpleegkunde, ergotherapie, kinesitherapie, orthopedie,…) ben je goed voorbereid. Daarnaast ben je na deze opleiding ook klaargestoomd voor het werkveld. De veiligheidssector (politie, leger, brandweer,…) en de sportsector (animator, fitness, coach,…) zijn maar enkele voorbeelden.

Voor een overzicht van mogelijke vervolgopleidingen en beroepen na Sport klik je hier.