HHScholen

Sportwetenschappen

Sportwetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Je krijgt hier een brede algemene vorming, waarbij de wetenschappen biologie, chemie en fysica een belangrijke rol spelen. Je gaat proefondervindelijk te werk, leert probleemoplossend werken en komt zo tot wetenschappelijke inzichten. Daarnaast ligt de focus op het ontwikkelen van je motorische basisvaardigheden, en brengen we je tactische en technische vaardigheden op gevorderd niveau in verschillende sportdomeinen. De relatie tussen wetenschappen en sport staat centraal.

lessentabel

VAK
3de jaar
4de jaar
Aardrijkskunde
1
1
Geschiedenis
2
2
Godsdienst
2
2
Informatica
1
0
Engels
3
2
Frans
4
4
Nederlands
4
4
Biologie
2
2
Chemie
2
2
Fysica
2
2
Wiskunde
4
4
Sport

5

5
Wetenschap en sport
0
2
TOTAAL
32
32

Rood cijfer: meer onderwijstijd voor zelfde leerplan

Iets voor jou?

Heb je een uitgesproken aanleg en interesse voor wetenschappen? Droom je van een diepgaande theoretische vorming met daarnaast een flinke dosis sport? Heb je een sterke zelfdiscipline en oog voor nauwkeurigheid bij (wetenschappelijke of sportieve) prestaties? Dan is de richting Sportwetenschappen misschien iets voor jou.

In deze richting toon je inzicht in complexe leerinhouden, leg je vlot verbanden tussen leerstofonderdelen en kan je logisch redeneren. Je verwerft complexe leerstof in een beperkte tijd.

  • Je bestudeert stapsgewijs verbanden tussen fenomenen en problemen in biologie, chemie en fysica: nauwkeurigheid en oog voor detail zijn hier een must.
  • Je ziet het als een uitdaging om natuurwetenschappelijke inzichten en vaardigheden doelgericht met elkaar in verband te brengen.
  • Je beschikt over een goede fysieke conditie, voldoende motorische en sociale vaardigheden om deel te nemen aan individuele en interactieve sportactiviteiten.

 

In deze richting kan je instromen vanuit het tweede jaar A als je voor de vakken van de basisvorming 60% behaalde, en voor geschiedenis, Engels, Frans, Nederlands en wiskunde gemiddeld 65% behaalde. Bovendien is aanleg voor sport en wetenschappen noodzakelijk.

 

 

Finaliteit

Doorstroom domeinoverschrijdend (DO) 
Studierichtingen in de doorstroomfinaliteit (D-finaliteit) zijn sterk theoretisch en bieden een brede algemene vorming. Ze zijn gericht op leerlingen die in staat zijn logisch te redeneren, verbanden te leggen en zelfstandig te werken.
In een domeinoverschrijdende doorstroomrichting word je voorbereid op een brede waaier aan academische en professionele bacheloropleidingen. De basisleerstof voor algemene vakken wordt verdiept en het tempo in de lessen ligt hoog.

DOMEIN

Sport

locatie

Deze studierichting bieden we aan in Heverlee.

En nadien?