HHScholen

Bedrijfsorganisatie

Je krijgt inzicht in de algemene economie als systeem, de marktwerking en de rol van de overheid, internationale economische relaties, welvaart en (duurzame) economische ontwikkeling.

Je bestudeert de doelstellingen van een onderneming, haar werking, marketing en employer branding en de goederen- en informatiestroom.

In deze studierichting worden de competenties van de beroepskwalificatie boekhoudkundig assistent en de beroepskwalificatie HR-assistent aangeleerd.

Als boekhoudkundig assistent leer je alles over het financieel beleid van een onderneming. Topics die aan bod komen zijn: fiscaliteit, financieringsvormen, voeren van een correcte boekhouding van A tot Z, kostprijsberekening, …

Daarnaast word je eveneens opgeleid in de competenties van een HR-assistent. Je leert wat sociaal overleg inhoudt en wat er allemaal komt kijken bij een loonadministratie. De focus zal gelegd worden op de arbeidsreglementering in het algemeen waarbij ook het aanwerven, begeleiden, motiveren en ontslaan van personeel aan bod komt. Je zal kennis opdoen over de courante schorsingsvormen, …

De leerkrachten zullen je begeleiden in het uitwerken van een onderzoekscompetentie over een specifiek onderwerp en in het kader van werkplekleren ga je zo praktisch mogelijk aan de slag. Dit laatste kan onder meer zijn door een bedrijfsbezoek, een ondernemer voor de klas, concrete informaticatoepassingen, … en niet te vergeten door de opstart en uitwerking van een mini-onderneming. Het accent zal bij dit laatste liggen op de beroepskwalificaties van jouw studierichting.

lessentabel

VAK
5de jaar
6de jaar
Geschiedenis
1
1
Godsdienst
2
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
Mens, cultuur en maatschappij
1
1
Engels
2
3
Frans
3
2
Nederlands
3
3
Aardrijkskunde
1
1
Natuurwetenschappen
1
1
Wiskunde
3
3
Algemene economie
3
3
Bedrijfseconomie
8
8
Werkplekleren
2
2
TOTAAL
32
32

Iets voor jou?

Je hebt interesse in aspecten van economie en organisatie en kijkt ernaar uit om die inhouden niet enkel theoretisch te benaderen, maar ook kennis te maken met de praktijk. Je ziet jezelf wel functioneren als boekhoudkundig assistent of HR-assistent. Je bent administratief sterk en werkt graag met cijfers. Je wil meer leren over de boekhouding en het financieel beheer van een bedrijf. Je bent nieuwsgierig naar de verschillende aspecten van human resource management, zoals de sociale wetgeving en loonberekeningen.

Finaliteit

Dubbele finaliteit (D/A)

Studierichtingen met zowel veel theorie als praktijk zijn richtingen die behoren tot de dubbele finaliteit (D/A-finaliteit). Je krijgt er een pakket theoretische basisleerstof voor de algemene vakken, in combinatie met concrete, praktische situaties. Deze richtingen zijn gericht op verder studeren met het oog op een professionele bachelor, graduaatsopleiding of Se-n-Se-opleiding.

DOMEIN

Economie en organisatie

locatie

Deze studierichting bieden we aan in Heverlee.

En nadien?

Na de derde graad kan je voortstuderen aan de hogeschool. Logische studierichtingen zijn dan Accountancy-fiscaliteit, Financiën en verzekeringen, KMO-management e.a. Indien je niet wil verder studeren, kan je ook meteen aan de slag gaan in een boekhoudkundige of administratieve afdeling van een bedrijf of organisatie. 

Voor een overzicht van mogelijke vervolgopleidingen en beroepen na Bedrijfsorganisatie klik je hier.