HHScholen

Beeldende kunst

In de studierichting Beeldende kunst ontwikkel je verschillende artistiek-technische vaardigheden, en maakt kennis met diverse technieken en materialen om artistieke uitdagingen op papier en in de ruimte aan te gaan. Je verwerft inzicht in vrije en toegepaste beeldende kunsten via waarneming, lijn, kleur, vorm, beeld, compositie en ruimte. Je raakt vertrouwd met beeldbewerking en beeldmanipulatie. Je leert vertrouwen op je eigen expressiemogelijkheden en wil deze creatieve resultaten tonen. Je denkt na over het presenteren van kunst in harmonie met de locatie Specifiek voor deze richting is de aandacht voor kunstbeschouwing, waardoor je inzicht verwerft in kunst en je kritische en creatieve denkvermogen wordt gestimuleerd. In deze studierichting verwerf je de competenties van de beroepskwalificatie assistent beeldend kunstenaar.

lessentabel

VAK
5de jaar
6de jaar
Geschiedenis
1
1
Godsdienst
2
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
Mens, cultuur en maatschappij
1
1
Engels
2
2
Frans
2
2
Nederlands
3
3
Aardrijkskunde
1
1
Natuurwetenschappen
1
1
Wiskunde
2
2
Beeldende kunst
15
15
TOTAAL
32
32

Iets voor jou?

Je hebt een uitgesproken belangstelling voor kunst en beeldende technieken, en een grote verbeeldingskracht. Je wil je kunstzinnig uitdrukken in zowel gekende als nieuwe technieken en kunstvormen. Je zoekt de meest geschikte manier om je denken en voelen artistiek vorm te geven. Je wil graag aan de slag binnen de praktijkvakken, waarbij je jouw artistieke en technische vaardigheden leert ontwikkelen en daartoe theoretische inzichten verwerven. Daarnaast wil de nodige basisvorming verwerven om eventueel later door te stromen naar het hoger onderwijs. Het ruim algemeen pakket van deze richting biedt jou de nodige basisvorming daarvoor.. Artistieke aanleg en interesse vormen een vereiste om te kunnen starten in deze richting.

Finaliteit

Dubbele finaliteit (D/A)

Studierichtingen met zowel veel theorie als praktijk zijn richtingen die behoren tot de dubbele finaliteit (D/A-finaliteit). Je krijgt er een pakket theoretische basisleerstof voor de algemene vakken, in combinatie met concrete, praktische situaties. Deze richtingen zijn gericht op verder studeren met het oog op een professionele bachelor, graduaatsopleiding of Se-n-Se-opleiding.

DOMEIN

Kunst en creatie

locatie

Deze studierichting bieden we aan in Heverlee.

En nadien?

Na deze richting ben je voorbereid op de succesvolle doorstroom naar een job op de arbeidsmarkt, een Se-n-Se-opleiding, een graduaatsopleiding of een professionele bacheloropleidingen binnen hetzelfde interessegebied.

Professionele bacheloropleidingen als logisch vervolg op deze richting zijn opleidingen binnen het studiegebied van de Architectuur (interieurvormgeving, landschaps- en tuinarchitectuur, toegepaste architectuur), Digital Design and Development, Audiovisuele en beeldende kunst, Industriƫle wetenschappen en technologie (Multimedia en communicatietechnologie, Industrieel productontwerpen), Onderwijs.

Voor een overzicht van mogelijke vervolgopleidingen en beroepen na Beeldende kunst klik je hier.