HHScholen

Economie-wiskunde

015A4113

Economie-wiskunde combineert een brede algemene vorming met uitgebreide pakketten economie en wiskunde.

Binnen economie leer je logisch en kritisch te denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Je verwerft inzicht in macro- en micro-economie en in de werking van ondernemingen. Aspecten van financiering en fiscaal recht, boekhouding en de analyse van de jaarrekening staan op het programma.

Je krijgt in deze richting een gevorderd pakket wiskunde. Daarin verdiep je jouw wiskundige vaardigheden en leer je abstracte wiskundige concepten te gebruiken.

In het vak Informaticawetenschappen in het zesde jaar ga je aan de slag met algoritmen en programmeren.

lessentabel

VAK
5de jaar
6de jaar
Geschiedenis
2
2
Godsdienst
2
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
Mens, cultuur en maatschappij
2
1
Engels
3
2
Frans
4
4
Nederlands
4
4
Aardrijkskunde
1
1
Natuurwetenschappen
2
2
Wiskunde
6
6
Informatica-wetenschappen
0
1
Economie
4
5
TOTAAL
32
32

Iets voor jou?

Je bent geïnteresseerd in economie in al haar aspecten. Je wil meer te weten komen over het sociale aspect van economie en de rol ervan in de samenleving, dus je volgt de actualiteit. Je hebt een brede kijk op de dingen en ziet snel onderlinge relaties, je bezit een kritisch beoordelingsvermogen. Ook de meer toegepaste functie van economie in een bedrijf en boekhouden boeien je. Bovendien beschik je over een sterk abstractievermogen en logisch denkvermogen, kwaliteiten die essentieel zijn in een richting met een sterke component wiskunde. Je verdiepen in verscheidene takken van de wiskunde – algebra, meetkunde, statistiek en kansberekening – is een uitdaging die je graag wil aangaan. Je bent geïnteresseerd in een ruime benadering van wiskunde, maar ook in de toepassingen ervan in andere vakken zoals economie, wetenschappen en onderzoek. Je komt tegemoet aan hoge eisen op het vlak van doorzettingsvermogen, kritische zin en studie-ijver. Je beseft dat basiskennis rond algoritmen en programmeren een meerwaarde is in je verdere studieloopbaan.

Finaliteit

Doorstroom domeinoverschrijdend (DO)

Studierichtingen in de doorstroomfinaliteit (D-finaliteit) zijn sterk theoretisch en bieden een brede algemene vorming. Ze zijn gericht op leerlingen die in staat zijn logisch te redeneren, verbanden te leggen en zelfstandig te werken. In een domeinoverschrijdende doorstroomrichting word je voorbereid op een brede waaier aan academische en professionele bacheloropleidingen. De basisleerstof voor algemene vakken wordt verdiept en het tempo in de lessen ligt hoog.

DOMEIN

Economie en organisatie

locatie

Deze studierichting bieden we aan in Heverlee.

En nadien?

Academische bacheloropleidingen als logisch vervolg op deze richting zijn opleidingen binnen het studiegebied van de Architectuur, Economische en Toegepaste Economische Wetenschappen, International Affairs, Sociaal-Economische Wetenschappen, Handelswetenschappen en Bedrijfskunde, Industriële Wetenschappen en Technologie, Productontwikkeling, Politieke en Sociale wetenschappen, Rechten, Notariaat en Criminologische Wetenschappen, Toegepaste wetenschappen, Verkeerskunde, Wetenschappen.

Na een domeinoverschrijdende doorstroomrichting zijn alle professionele bacheloropleidingen haalbaar. De meest logische vervolgopleidingen zijn deze binnen het studiegebied van de Architectuur, Digital Design and Development, Handelswetenschappen en Bedrijfskunde, Industriële Wetenschappen en Technologie, Onderwijs.

Voor een overzicht van mogelijke vervolgopleidingen en beroepen na Economie – wiskunde klik je hier.