HHScholen

Grieks-Latijn

Latijn

Grieks-Latijn combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Grieks en Latijn.

Je verwerft via het lezen van authentieke teksten in het Latijn en in het Grieks een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Je bestudeert taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief.

Het pakket wetenschappen en wiskunde is in deze richtingen beperkt.

lessentabel

VAK
5de jaar
6de jaar
Geschiedenis
2
2
Godsdienst
2
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
Mens, cultuur en maatschappij
2
2
Engels
2
2
Frans
4
4
Nederlands
4
4
Aardrijkskunde
1
1
Natuurwetenschappen
2
2
Wiskunde
3
3
Latijn
4
4
Grieks
4
4
TOTAAL
32
32

Iets voor jou?

Zowel de taalkundige, literaire, culturele als geschiedkundige aspecten van Grieks boeien je. Je wil ontdekken hoe de Griekse taal en cultuur aan de basis lag van taalkundige denken en literaire genres en smaak. Je wil kennis maken met de rijkdom van de Griekse beschaving, die op veel manieren mee de basis uitmaakt van onze Westerse beschaving. In combinatie met Latijn wil je je taalinzicht verruimen en verfijnen. De Romeinse beschaving erken je als een andere pijler van onze Westerse maatschappij. Je houdt rekening met vorm en inhoud en het samenspel tussen de twee. Je hebt oog voor het feit dat Latijn een strak beregelde taal is, en dat haar literatuur zijn heel eigen bijdrage leverde aan de Europese cultuur en literatuur. Je formeel-logisch denken en abstractievermogen zal je hier zeker versterken.

Finaliteit

Doorstroom domeinoverschrijdend (DO)

Studierichtingen in de doorstroomfinaliteit (D-finaliteit) zijn sterk theoretisch en bieden een brede algemene vorming. Ze zijn gericht op leerlingen die in staat zijn logisch te redeneren, verbanden te leggen en zelfstandig te werken. In een domeinoverschrijdende doorstroomrichting word je voorbereid op een brede waaier aan academische en professionele bacheloropleidingen. De basisleerstof voor algemene vakken wordt verdiept en het tempo in de lessen ligt hoog.

DOMEIN

Taal en cultuur

locatie

Deze studierichting bieden we aan in Heverlee.

En nadien?

Academische bacheloropleidingen als logisch vervolg op deze richting zijn opleidingen binnen het studiegebied van de Archeologie en Kunstwetenschappen, Geschiedenis, Godgeleerdheid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk recht, Politieke en Sociale wetenschappen, Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Rechten, Notariaat en Criminologische Wetenschappen, Taal- en Letterkunde, Toegepaste Taalkunde, Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen, Gecombineerde studiegebieden.

Na een domeinoverschrijdende doorstroomrichting zijn alle professionele bacheloropleidingen haalbaar. De meest logische vervolgopleidingen zijn deze binnen het studiegebied van de Pedagogie van het Jonge Kind, Onderwijs, Sociaal-Agogisch werk.

Voor een overzicht van mogelijke vervolgopleidingen na Grieks-Latijn, klik jeĀ hier.