HHScholen

Humane wetenschappen

Humane wetenschappen combineert een brede algemene vorming met filosofie, kunstbeschouwing, sociale wetenschappen en gedragswetenschappen. In deze richting word je gestimuleerd om je kritische denk- en oordeelsvaardigheden over maatschappelijke vraagstukken te ontwikkelen. Je wordt aangemoedigd om een standpunt in te nemen en correct te  formuleren.

Je filosofeert over de mens, de wereld, ethische kwesties, wetenschap en politiek. Je ontwikkelt brede cultureel-historische competenties. Je leert kijken en luisteren naar kunst en de vorm, de inhoud, de context en de functie van kunstwerken analyseren vanuit een kunsthistorisch kader.

Door de analyse van wetenschappelijke theorieën, ontwikkel je een wetenschappelijk begrippenkader met betrekking tot sociale wetenschappen en gedragswetenschappen (psychologie, pedagogie, sociologie, antropologie, politieke wetenschappen en communicatiewetenschappen) en leer je verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, politiek, en de mens en zijn gedrag.

Het beperkte pakket wiskunde wordt geflankeerd door een pakket statistiek, in functie van (hogere studies in) de sociale en gedragswetenschappen. In het vak statistiek wordt de nadruk gelegd op het ordenen en grafisch weergeven van gegevens uit kleine en grote datasets (in Excel) en op de analyse van deze gegevens. Je komt in aanraking met verschillende soorten statistische verdelingen en leert werken met nulhypothesen en alternatieve hypothesen. In het zesde jaar voer je zelf een (beperkt) statistisch onderzoek uit.

In deze richting kan je kiezen voor een LEF-traject, waarbij geschiedenis en gedragswetenschappen in het Engels gegeven worden.

lessentabel

VAK
5de jaar
6de jaar
Geschiedenis/History *
2
2
Godsdienst
2
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
Mens, cultuur en maatschappij
1
2
Engels
2
2
Frans
3
3
Nederlands
4
4
Aardrijkskunde
1
1
Natuurwetenschappen
2
2
Wiskunde
3
3
Statistiek
1
1
Sociale wetenschappen
2
2
Gedragswetenschappen/Behavioural sciences *
3
3
Uitgebreide filosofie
2
2
Kunstbeschouwing
2
1
TOTAAL
32
32
* Indien LEF

Iets voor jou?

Je bent creatief, sociaal en zorgzaam.  Je hebt een sterke interesse voor kunst en cultuur. Ben je geïnteresseerd in het reilen en zeilen van verschillende soorten samenlevingen? Wil je meer weten over het hoe en waarom van menselijk gedrag, en de wetenschappelijke inzichten rond psychologie, sociologie, pedagogiek, antropologie en politieke wetenschappen? Wil je je graag verdiepen in filosofische thema’s uit de moraalfilosofie, de wetenschapsfilosofie en de metafysica?
Heb je een sterke interesse voor kunst en cultuur?
Dan is deze richting misschien iets voor jou.
In deze richting toon je inzicht in complexe leerinhouden, leg je vlot verbanden tussen leerstofonderdelen en kan je logisch redeneren. Daarom is het belangrijk dat je in staat bent om complexere leerstof in een beperkte tijd te verwerken.

 

Finaliteit

Doorstroom domeinoverschrijdend (DO)

Studierichtingen in de doorstroomfinaliteit (D-finaliteit) zijn sterk theoretisch en bieden een brede algemene vorming. Ze zijn gericht op leerlingen die in staat zijn logisch te redeneren, verbanden te leggen en zelfstandig te werken. In een domeinoverschrijdende doorstroomrichting word je voorbereid op een brede waaier aan academische en professionele bacheloropleidingen. De basisleerstof voor algemene vakken wordt verdiept en het tempo in de lessen ligt hoog.

DOMEIN

Maatschappij en welzijn

locatie

Deze studierichting bieden we aan in Heverlee.

En nadien?

Academische bacheloropleidingen als logisch vervolg op deze richting zijn opleidingen binnen het studiegebied van de Archeologie en Kunstwetenschappen, Geschiedenis, Godgeleerdheid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk recht, Politieke en Sociale wetenschappen, Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Rechten, Notariaat en Criminologische Wetenschappen, Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen.

Na een domeinoverschrijdende doorstroomrichting zijn alle professionele bacheloropleidingen haalbaar. De meest logische vervolgopleidingen zijn deze binnen het studiegebied van de Pedagogie van het Jonge Kind, Gezondheidszorg, Handelswetenschappen en Bedrijfskunde, Onderwijs, Sociaal-Agogisch werk.

Voor een overzicht van mogelijke vervolgopleidingen na Humane wetenschappen klik je hier.