HHScholen

Latijn-wiskunde

Latijn

De studierichting Latijn-wiskunde combineert een brede algemene vorming met Latijn en een pakket gevorderde wiskunde.

Via het lezen van Latijnse teksten verwerf je een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Je bestudeert taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief.

Daarnaast leer je abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiep je jouw wiskundige vaardigheden.

In deze richting worden de wetenschappen niet geclusterd binnen het vak natuurwetenschappen, maar staan chemie, biologie en fysica als aparte vakken op het programma. 

In het vak Informaticawetenschappen in het zesde jaar ga je aan de slag met algoritmen en programmeren.

lessentabel

VAK
5de jaar
6de jaar
Geschiedenis
2
2
Godsdienst
2
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
Mens, cultuur en maatschappij
1
1
Esthetica
1
Engels
2
2
Frans
3
3
Nederlands
4
4
Aardrijkskunde
1
1
Biologie
1
1
Chemie
2
1
Fysica
1
2
Wiskunde
6
6
Informatica-wetenschappen
0
1
Latijn
4
4
TOTAAL
32
32

Iets voor jou?

Met Latijn wil je je taalinzicht verruimen en verfijnen. De Romeinse beschaving erken je als een andere pijler van onze Westerse maatschappij. Je houdt rekening met vorm en inhoud en het samenspel tussen de twee. Je hebt oog voor het feit dat Latijn een strak beregelde taal is, en dat haar literatuur zijn heel eigen bijdrage leverde aan de Europese cultuur en literatuur. Je formeel-logisch denken en abstractievermogen zal je hier zeker versterken. Abstractievermogen en logisch denkvermogen zijn kwaliteiten die ook essentieel zijn in een richting met gevorderde wiskunde. Je verdiepen in verscheidene takken van de wiskunde – algebra, meetkunde, statistiek en kansberekening – is een uitdaging die je graag wil aangaan. Je wil actief inzicht verwerven in een ruime benadering van wiskunde, en de toepassingen ervan in andere vakken zoals economie, wetenschappen en onderzoek. Je komt tegemoet aan hoge eisen op het vlak van inzicht, doorzettingsvermogen, kritische zin en studie-ijver.

Finaliteit

Doorstroom domeinoverschrijdend (DO)

Studierichtingen in de doorstroomfinaliteit (D-finaliteit) zijn sterk theoretisch en bieden een brede algemene vorming. Ze zijn gericht op leerlingen die in staat zijn logisch te redeneren, verbanden te leggen en zelfstandig te werken. In een domeinoverschrijdende doorstroomrichting word je voorbereid op een brede waaier aan academische en professionele bacheloropleidingen. De basisleerstof voor algemene vakken wordt verdiept en het tempo in de lessen ligt hoog.

DOMEIN

Taal en cultuur

locatie

Deze studierichting bieden we aan in Heverlee.

En nadien?

Academische bacheloropleidingen als logisch vervolg op deze richting zijn opleidingen binnen het studiegebied van de Archeologie en Kunstwetenschappen, Architectuur, Diergeneeskunde , Gecombineerde studiegebieden, Geneeskunde, Geschiedenis, Godgeleerdheid, Godsdienst-wetenschappen en Kerkelijk recht, Industriële Wetenschappen en Technologie, Politieke en Sociale wetenschappen, Productontwikkeling, Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Rechten, Notariaat en Criminologische Wetenschappen, Taal- en Letterkunde, Tandheelkunde, Toegepaste biologische wetenschappen, Toegepaste Taalkunde, Toegepaste wetenschappen, Wetenschappen, Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen.

Na een domeinoverschrijdende doorstroomrichting zijn alle professionele bacheloropleidingen haalbaar. De meest logische vervolgopleidingen zijn deze binnen het studiegebied van de Architectuur, Biotechniek, Gecombineerde studiegebieden, Gezondheidszorg, Industriële Wetenschappen en Technologie, Onderwijs, Sociaal-Agogisch werk.

Voor een overzicht van mogelijke vervolgopleidingen na Latijn-Wiskunde klik je hier.