HHScholen

moderne talen

De studierichting Moderne talen combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket moderne talen. In deze eenpolige richting ligt de focus volledig op talen.

In deze richting word je ondergedompeld in uiteenlopende aspecten van taal; er is ruimte voor zowel vaardigheden als theoretische aspecten.

In de eerste plaats verdiep je jouw communicatie-vaardigheden in het Duits, Engels, Frans, Nederlands. Uniek voor deze richting is de volwaardige vierde vreemde taal.  In onze school viel de keuze op Spaans.

Je wordt ondergedompeld in de cultuur en literatuur van deze taalgebieden.

Daarnaast wordt uitgebreid aandacht besteed aan wetenschappelijke aspecten van taal zoals taalsystematiek, taalverwerving, taalontwikkeling en  taalvariatie.  In een apart vak maak je kennis met taaltechnologie en  taalredactie.

lessentabel

VAK
5de jaar
6de jaar
Geschiedenis
2
2
Godsdienst
2
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
Mens, cultuur en maatschappij
2
2
Spaans
2
2
Duits
3
3
Engels
3
3
Frans
5
4
Nederlands
4
4
Aardrijkskunde
1
1
Natuurwetenschappen
2
2
Wiskunde
3
3
Taaltechniek en taalredactie
1
2
TOTAAL
32
32

Iets voor jou?

Talen is jouw ding en je wil hier echt in verder. Je bent klaar voor een sterk theoretische richting en wil je verdiepen in taal- en letterkunde. Je wil een vierde vreemde taal leren. Je bent geboeid door de integratie van taaltechnologie in verschillende talen en door de cultuur en geschiedenis van de taalgebieden. Je houdt van lezen en bent ook graag creatief met taal bezig en zet graag in op interculturele competenties.

Finaliteit

Doorstroom domeinoverschrijdend (DO)

Studierichtingen in de doorstroomfinaliteit (D-finaliteit) zijn sterk theoretisch en bieden een brede algemene vorming. Ze zijn gericht op leerlingen die in staat zijn logisch te redeneren, verbanden te leggen en zelfstandig te werken. In een domeinoverschrijdende doorstroomrichting word je voorbereid op een brede waaier aan academische en professionele bacheloropleidingen. De basisleerstof voor algemene vakken wordt verdiept en het tempo in de lessen ligt hoog.

DOMEIN

Taal en cultuur

locatie

Deze studierichting bieden we aan in Heverlee.

En nadien?

Bij de keuze voor  academische bacheloropleidingen situeren na de richting Moderne Talen situeren de meest logische vervolgopleidingen uit het academisch hoger onderwijs zich binnen het studiegebied van de gecombineerde studiegebieden, Politieke en Sociale wetenschappen, Rechten, Taal- en Letterkunde, Toegepaste Taalkunde.

Na een domeinoverschrijdende doorstroomrichting zijn alle professionele bacheloropleidingen haalbaar. De meest logische vervolgopleidingen zijn deze binnen het studiegebied van de Taal- en Letterkunde, Geesteswetenschappen, Sociale wetenschappen, Onderwijs.

Voor een overzicht van mogelijke vervolgopleidingen en beroepen na Moderne talen klik je hier.