HHScholen

Sportbegeleiding

sbg

Sportbegeleiding biedt in een sportcontext inzichten uit de domeinen wetenschappen (anatomie & fysiologie, fysica, bewegingswetenschappen) en ontwikkelingspsychologie.
Je leert er bewegings-, sport- en spelactiviteiten voor verschillende doelgroepen ontwerpen en begeleiden op een didactisch verantwoorde manier en in veilige omstandigheden.
Het uitgebreide pakket sport is erop gericht om je motorische basisvaardigheden, tactische en technische vaardigheden te ontwikkelen in verschillende sportdomeinen, en dit op gevorderd niveau.
Je krijgt inzicht in verantwoord bewegen, integreert wetenschappelijke achtergronden, en ontwikkelt een reflex naar veiligheid en blessurepreventie.
Via deze studierichting verwerf je de competenties van de beroepskwalificatie sport- en spelleider.

lessentabel

VAK
5de jaar
6de jaar
Aardrijkskunde
1
1
Anatomie en fysiologie
2
2
Bewegingsagogiek
2
2
Engels
2
2
Frans
2
2
Geschiedenis
1
1
Godsdienst
2
2
Mens, cultuur en maatschappij
1
1
Natuurwetenschappen
2
2
Nederlands
3
3
Psychologie
1
1
Sportbegeleiding
– Atletiek
– Gymnastiek
– Omnisport
– Ritmische vorming
– Sportspelen
– Zwemmen
(9)
2
2
1
1
2
1
(9)
2
2
1
1
2
1
Sport en maatschappij
1
1
Toegepaste fysica
1
1
Wiskunde
2
2
TOTAAL
32
32

Iets voor jou?

Je wil graag de praktische kant van sportbegeleiding leren kennen, maar anderzijds bent ook geïnteresseerd in de theoretische begrippen die de basis van deze praktijk vormen.

Je bent nieuwsgierig naar vraagstukken rond beweging en sport in relatie tot de mens en de mens in de samenleving en hebt interesse in de ontwikkeling en optimalisatie van het eigen bewegingsprofiel.

Je wil je sociale, communicatieve, didactische en methodische vaardigheden verdiepen om kinderen, volwassenen en specifieke doelgroepen in hun beweging en sportbeleving te begeleiden.

Je beschikt over een goede fysieke conditie, voldoende motorische en sociale vaardigheden om deel te nemen aan individuele, interactieve en ritmisch-expressieve activiteiten uit de verschillende bewegingsdomeinen.

 

Finaliteit

Dubbele finaliteit (D/A)
Studierichtingen met zowel veel theorie als praktijk zijn richtingen die behoren tot de dubbele finaliteit (D/A-finaliteit). Je krijgt er een pakket theoretische basisleerstof voor de algemene vakken, in combinatie met concrete, praktische situaties. Deze richtingen zijn gericht op verder studeren met het oog op een professionele bachelor, graduaatsopleiding of Se-n-Se-opleiding.

DOMEIN

Sport

locatie

Deze studierichting bieden we aan in Kessel-Lo.

En nadien?

Na deze richting ben je voorbereid op de succesvolle doorstroom naar een job op de arbeidsmarkt, een Se-n-Se-opleiding Fitnessbegeleider, een graduaatsopleiding of een professionele bacheloropleidingen binnen hetzelfde interessegebied.

Professionele bacheloropleidingen als logisch vervolg op deze richting zijn opleidingen binnen het studiegebied van de Gezondheidszorg, Onderwijs, Sport en bewegen.