HHScholen

Taal en communicatie

In de studierichting Taal en communicatie ligt de focus op communicatie in het Nederlands, Duits, Engels en Frans.

In deze studierichting leer je communicatieprojecten en -acties realiseren en coördineren rekening houdend met het communicatiebeleid van een organisatie.  Je leert communicatieplannen zelf op te stellen en aantrekkelijke communicatieproducten ontwerpen. Je hebt hierbij telkens oog voor doelgroep en medium en je kent de regels waaraan je je moet houden. Aan de hand van vergaderingen, verslagen, databeheer leer je ook stappen te zetten in projectmanagement.

Naast een degelijke theoretische basis, ga je vooral praktisch aan de slag.  Je ondersteunt de communicatie bij projecten op school, maar je gaat ook observeren bij bedrijven. In het zesde jaar volgt er een internationale stage waarbij je je communicatieskills en talenkennis actief toepast. Uiteraard train je tijdens deze unieke ervaring ook je zelfstandigheid, zelfredzaamheid en creativiteit.

Deze richting bereidt je voor op de beroepskwalificatie Polyvalent taal- en communicatie-assistent.

lessentabel

VAK
5de jaar
6de jaar
Geschiedenis
1
1
Godsdienst
2
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
Mens, cultuur en maatschappij
1
1
Duits
2
2
Engels
4
4
Frans
4
4
Nederlands
4
4
Aardrijkskunde
1
1
Natuurwetenschappen
1
1
Wiskunde
2
2
Public Relations
8
8
TOTAAL
32
32

Iets voor jou?

Je bent communicatief en hands-on. Je kan goed in team werken. Je zet je graag achter een project, en denkt graag na over hoe je succesvol daarrond communiceert. Je het aanleg voor talen en beseft dat een gedegen talenkennis noodzakelijk is voor communicatie in een bedrijf. Je wil graag leren hoe je vergaderingen organiseert verslagen maakt. Je bent geïnteresseerd in de mogelijkheden die diverse communicatiekanalen bieden. Je werkt graag met de computer en wil graag leren welke hoe je ICT-vaardigheden en software je kan inzetten in een bedrijf.

Finaliteit

Dubbele finaliteit (D/A)

Studierichtingen met zowel veel theorie als praktijk zijn richtingen die behoren tot de dubbele finaliteit (D/A-finaliteit). Je krijgt er een pakket theoretische basisleerstof voor de algemene vakken, in combinatie met concrete, praktische situaties. Deze richtingen zijn gericht op verder studeren met het oog op een professionele bachelor, graduaatsopleiding of Se-n-Se-opleiding.

DOMEIN

Taal en cultuur

locatie

Deze studierichting bieden we aan in Heverlee.

En nadien?

Na deze richting ben je voorbereid op de succesvolle doorstroom naar een job op de arbeidsmarkt als taal- en communicatieassistent, een Se-n-Se-opleiding, een graduaatsopleiding of een professionele bacheloropleidingen binnen hetzelfde interessegebied. Professionele bacheloropleidingen als logisch vervolg op deze richting zijn opleidingen binnen het studiegebied van de Handelswetenschappen en Bedrijfskunde, Onderwijs.

Voor een overzicht van mogelijke vervolgopleidingen en beroepen na Taal en communicatie klik je hier.