HHScholen

Wetenschappen-wiskunde

015A4083

De richting wetenschappen-wiskunde combineert een brede algemene vorming met deductief, empirisch en probleem-oplossend leren vanuit aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en wiskunde.

In deze richting krijg je een gevorderd pakket wiskunde. In de lessen wordt expliciet beroep gedaan op het denken in al zijn aspecten. De zeer specifieke taal dwingt je om de opgestelde structuren exact te omschrijven. Er is ook aandacht voor toepassingen binnen andere studiegebieden; een ruime wiskundige basis is immers vereist als ondersteuning van de modelmatige beschrijving van de werkelijkheid.

Je wordt ondergedompeld in een uitgebreid pakket wetenschappen: aardrijkskunde, chemie, biologie en fysica. Je legt je toe op de studie van de levende en niet-levende materie in al haar vormen. Je verwerft kennis en inzicht, door de theorie te bestuderen en toepassingen te maken. Je bouwt kennis op door de ‘natuurwetenschappelijke methode’. Onderzoekend leren en leren onderzoeken worden ook geïntegreerd in de lessen en tijdens het uitvoeren van practica en onderzoeksopdrachten.

In het vak Informaticawetenschappen in het zesde jaar verwerf je kennis over algoritmen en programmeren.

In deze studierichting kies je tussen verschillende opties: STEM, uitbreiding wiskunde of uitbreiding wetenschappen. 

In deze richting kan je kiezen voor een LEF-traject. Je krijgt dan geschiedenis en biologie in het Engels.

lessentabel

VAK
5de jaar
6de jaar
Geschiedenis/History *
2
2
Godsdienst
2
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
Mens, cultuur en maatschappij
1
1
Esthetica
1
Engels
2
2
Frans
3
3
Nederlands
4
4
Aardrijkskunde
1
2
Biologie/Biology *
2
1
Chemie
2
2
Fysica
2
2
Wiskunde
6
6
Keuze uit volgende 3 opties
A/ Uitbreiding wetenschappen
Informaticawetenschappen
0
1
Uitbreiding biologie
0
1
Uitbreiding chemie
1
1
Uitbreiding fysica
1
0
B/ Uitbreiding wiskunde
Informaticawetenschappen
0
1
Uitbreiding wiskunde
1
1
Uitbreiding biologie
0
1
Uitbreiding fysica
1
0
C/ STEM
2
3
TOTAAL
32
32
* Indien LEF (bij uitbreiding wiskunde of uitbreiding wetenschappen)

Iets voor jou?

Je bent gebeten door wetenschappen en wiskunde. Je beschikt over een sterk abstractie-en logisch denkvermogen, kwaliteiten die essentieel zijn als je een richting met een sterke component wiskunde kiest. Je verdiepen in verscheidene takken van de wiskunde – algebra, meetkunde, statistiek en kansberekening – is een uitdaging die je graag wil aangaan. Je wil actief inzicht verwerven in een ruime benadering van wiskunde, en de toepassingen ervan in andere vakken zoals economie, wetenschappen en onderzoek. Je komt tegemoet aan hoge eisen op het vlak van inzicht, doorzettingsvermogen, kritische zin en studie-ijver. Je wil je verdiepen in verschillende wetenschappen. Zin voor nauwkeurigheid is belangrijk om experimenten en waarnemingen met succes uit te voeren. 

 

Finaliteit

Doorstroom domeinoverschrijdend (DO)

Studierichtingen in de doorstroomfinaliteit (D-finaliteit) zijn sterk theoretisch en bieden een brede algemene vorming. Ze zijn gericht op leerlingen die in staat zijn logisch te redeneren, verbanden te leggen en zelfstandig te werken. In een domeinoverschrijdende doorstroomrichting word je voorbereid op een brede waaier aan academische en professionele bacheloropleidingen. De basisleerstof voor algemene vakken wordt verdiept en het tempo in de lessen ligt hoog.

DOMEIN

STEM-wetenschappen

locatie

Deze studierichting bieden we aan in Heverlee.

En nadien?

Academische bacheloropleidingen als logisch vervolg op deze richting zijn opleidingen binnen het studiegebied van de Architectuur, Bewegings- en Revalidatiewetenschappen, Biomedische Wetenschappen, Biotechniek, Diergeneeskunde, Farmaceutische Wetenschappen, Geneeskunde, Industriële Wetenschappen en Technologie, Nautische Wetenschappen, Productontwikkeling, Sociale gezondheidswetenschappen, Tandheelkunde, Toegepaste biologische wetenschappen, Toegepaste wetenschappen, Wetenschappen. Na een domeinoverschrijdende doorstroomrichting zijn alle professionele bacheloropleidingen haalbaar. De meest logische vervolgopleidingen zijn deze binnen het studiegebied van de Architectuur, Biotechniek, Digital Design and Development, Gezondheidszorg, Industriële Wetenschappen en Technologie, Nautische Wetenschappen, Onderwijs.

Voor een overzicht van mogelijke vervolgopleidingen en beroepen na Wetenschappen-wiskunde klik je hier.