HHScholen

OUDERRAAD

De ouderraad bestaat uit een groep ouders die op vrijwillige basis regelmatig samenkomen om beleidsondersteunend na te denken, concrete vragen en bedenkingen rond het schoolleven te formuleren en zo een spreekbuis te zijn voor alle ouders.

De ouderraad focust op drie soorten activiteiten:

  • 5 vergaderingen per jaar waar alle aspecten van het schoolleven aan bod komen en besproken worden met de directie van de school. De vergaderingen gaan door in HHH (J-blok) of in HHK, alle ouders zijn van harte welkom. 
  • Organiseren van infoavonden over actuele thema’s in verband met opvoeding en onderwijs.
  • Occasioneel helpen bij evenementen die de school organiseert. 

 

De vergaderingen gaan tijdens het schooljaar 2023-2024 door op de volgende data:

  • woensdag 20 september 2023 (Heverlee)
  • donderdag 16 november 2023 (Kessel-Lo)
  • dinsdag 30 januari 2024 (Heverlee)
  • woensdag 27 maart 2024 (Heverlee)
  • dinsdag 14 mei 2024 (Heverlee)

De verslagen en andere documenten van de ouderraad zijn te vinden via het Schoolware-prikbord.

Suggesties voor de ouderraad mogen gemaild worden naar ouderraad@hhscholen.be.