HHScholen

OUDERRAAD

De ouderraad bestaat uit een groep ouders die op vrijwillige basis regelmatig samenkomen om beleidsondersteunend na te denken, concrete vragen en bedenkingen rond het schoolleven te formuleren en zo een spreekbuis te zijn voor alle ouders.

De ouderraad focust op drie soorten activiteiten:

  • 5 vergaderingen per jaar waar alle aspecten van het schoolleven aan bod komen en besproken worden met de directie van de school. De vergaderingen gaan door in HHH (J-blok) of in HHK, alle ouders zijn van harte welkom. 
  • Organiseren van infoavonden over actuele thema’s in verband met opvoeding en onderwijs.
  • Occasioneel helpen bij evenementen die de school organiseert. 

De vergaderingen gaan tijdens het schooljaar 2024-2025 door op de volgende data:

vergaderdata ouderraad 2024-2025

  • woensdag 18 september 2024 (HHH) 
  • dinsdag 19 november 2024 (HHK)
  • donderdag 23 januari 2025 (HHH) 
  • dinsdag 11 maart 2025 (HHH) 
  • woensdag 14 mei 2025 (HHH)

De verslagen en andere documenten van de ouderraad zijn te vinden via het Schoolware-prikbord.

Suggesties voor de ouderraad mogen gemaild worden naar ouderraad@hhscholen.be.