HHScholen

Heverlee

Secretariaat
016 39 90 70
secretariaat1@hhscholen.be

Leerlingenbegeleiding
016 39 90 62
leerlingenbegeleiding1@hhscholen.be

Leerbegeleiding
016 39 90 72
leerbegeleiding1@hhscholen.be

Verantwoordelijke logistiek en boekhouding
016 39 90 67
facturatie1@hhscholen.be

Pedagogisch directeur
Kristin Goyens
016 39 90 65
kristin.goyens@hhscholen.be

Adjunct-directeur
Annelynn Ballieu
016 39 90 77
annelynn.ballieu@hhscholen.be

Leerlingensecretariaat 3de jaar
016 39 90 87
secretariaat2@hhscholen.be

Leerlingensecretariaat 4de jaar
016 39 90 88
secretariaat2@hhscholen.be

Leerlingenbegeleiding
016 39 90 63
leerlingenbegeleiding2@hhscholen.be

Studiebegeleiding
leercoaching2@hhscholen.be

Verantwoordelijke logistiek en boekhouding
016 39 90 83
facturatie2@hhscholen.be

Pedagogisch directeur
(opvolging leerlingen vierde jaar)
Nicky Van Croonenborch
016 39 90 80
nicky.vancroonenborch@hhscholen.be

Adjunct-directeur
(opvolging leerlingen derde jaar)
Marieken Van Moere
016 39 90 96
marieken.vanmoere@hhscholen.be

Leerlingensecretariaat 5de jaar
016 39 90 81
secretariaat3@hhscholen.be

Leerlingensecretariaat 6de jaar
016 39 90 82
secretariaat3@hhscholen.be

Leerlingenbegeleiding
016 39 91 51
leerlingenbegeleiding3@hhscholen.be

Studiebegeleiding
leercoaching3@hhscholen.be

Verantwoordelijke logistiek en boekhouding
016 39 91 46
facturatie3@hhscholen.be

Pedagogisch directeur
Caroline Maes
016 39 91 42
caroline.maes@hhscholen.be

Adjunct-directeur
Nico Smets
016 39 91 58
nico.smets@hhscholen.be

CLB-anker 1ste graad
Elke Thoelen
0490 64 51 61
elke.thoelen@vclbleuven.be

CLB-anker 2de graad
Patricia Zeelmaekers
0490 64 51 79
patricia.zeelmaekers@vclbleuven.be

CLB-anker 3de graad
Frances Perquy
0490 64 51 23
frances.perquy@vclbleuven.be

CLB-verpleegkundige
Sien Van Ginderdeuren
0490 64 51 59
sien.vanginderdeuren@vclbleuven.be 

CLB-arts
Bilge Koktas
0478 71 24 79
bilge.koktas@vclbleuven.be

Bibliotheek HH Heverlee
016 39 91 30
bibliotheek@hhscholen.be

Kessel-Lo

Onthaal
016 25 22 51

Leerlingensecretariaat

Jessica Vander Elst
016 46 84 11

Nancy Vanden Elschen
016 46 84 16

secretariaatk@hhscholen.be

Leerlingenadministratie
Carla Dubuquoit
016 46 84 18
carla.dubuquoit@hhscholen.be

Leerlingenfacturatie
Jessica Vander Elst
016 46 84 17
facturatiehhk@hhscholen.be

Leerlingbegeleiding

Wen Decoster
016 46 84 04

Ruth Sprangers
016 46 84 07

leerlingenbegeleidinghhk@hhscholen.be

TAC Haar- en schoonheidsverzorging
Sonia Benoit
016 46 84 01
sonia.benoit@hhscholen.be

Lut Janssens
016 46 84 00
lut.janssens@hhscholen.be

Pedagogisch coördinator
Evi Heylighen
016 46 84 06
evi.heylighen@hhscholen.be

Directeur
Thijs Craane
016 46 84 12
thijs.craane@hhscholen.be

CLB-anker
Laura Mommens
0490 64 51 98
laura.mommens@vclbleuven.be

CLB-arts
Bilge Koktas
0478 71 24 79
bilge.koktas@vclbleuven.be

CLB-verpleegkundige
Sien Van Ginderdeuren
0490 64 51 59
sien.vanginderdeuren@vclbleuven.be 

Algemeen

Coördinerend directeur S.O.
Walter D’Hoore
016 39 90 50
walter.dhoore@hhscholen.be

Secretariaat coördinerend directeur
016 39 90 51
geertrui.desmedt@hhscholen.be
katrien.debecker@hhscholen.be

Directeur HRM en financieel beheer
Kristien De Mot
016 39 90 47
kristien.demot@hhscholen.be

Directeur logistiek en leerlingenadministratie
Johan Vrancken
016 39 90 60
johan.vrancken@hhscholen.be

Secretariaat logistiek en leerlingenadministratie
016 39 90 61
secretariaatlogistiek@hhscholen.be

Algemene boekhouding
016 39 90 52 – boekhoudingcvo@hhscholen.be

Afgevaardigd beheerder
Els Claes
016 39 91 23 – els.claes@ic.annuntiaten.be

Secretariaat
Anja Coppens
016 39 91 21 – secretariaat@ic.annuntiaten.be

016 39 90 51

Als gevolg van de Belgische klokkenluider-regelgeving geven we onze medewerkers, vrijwilligers, leveranciers, … de kans om onregelmatigheden binnen onze scholen te melden zonder angst voor represailles. Deze onregelmatigheden betreffen inbreuken op de wetgeving. Dit kan gaan om strafbare handelingen, fraude, corruptie, inbreuken op vlak van milieubescherming, veiligheid, bescherming van persoonsgegevens, arbeidsomstandigheden, enz.

Meldingen kunnen gemaakt worden bij het intern meldpunt van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen:

klokkenluider@katholiekonderwijs.vlaanderen
Guimardstraat 1, 1040 Brussel
02 507 07 12