HHScholen

SCHOOLRAAD

De schoolraad is een wettelijk inspraakorgaan waarin vier groepen participeren: ouders, leerlingen, personeel en lokale gemeenschap. Ze zitten samen voor overleg, goedkeuring en/of advies rond thematieken uit het schoolleven.

De vergaderingen van de schoolraad gaan door in HHH (J-blok) of HHK (leraarslokaal).

 

De vergaderingen gaan tijdens het schooljaar 2023-2024 door op de volgende data:

  • Maandag 11-09-2023 (Heverlee)
  • Dinsdag 07-11-2023 (Kessel-Lo)
  • Donderdag 07-03-2024 (Heverlee)
  • Woensdag 05-06-2024 (Heverlee)

De verslagen en andere documenten van de schoolraad zijn te vinden via het prikbord op Schoolware. De leden van de schoolraad kunnen gecontacteerd worden via het secretariaat van de algemene directie tel. 016 39 90 51.