HHScholen

Structuur tweede graad

STUDIEDOMEIN EN FINALITEITEN

Onderstaande neergeschreven uitleg vind je ook terug in onderstaande opname van onze infoavond.

Studiedomeinen

Een studiedomein is een verzameling van studierichtingen binnen eenzelfde interesseveld. In de tweede graad van onze school zijn er zes studiedomeinen:

  • Economie en organisatie
  • Kunst en creatie
  • Maatschappij en welzijn
  • Sport
  • STEM
  • Taal en cultuur

Een studierichting behoort tot een van deze zes studiedomeinen. Er zijn ook domeinoverschrijdende studierichtingen die niet specifiek tot een van deze zes studiedomeinen behoren, maar bepaalde studiedomeinen combineren.

Finaliteiten

De studierichtingen worden ingedeeld in drie finaliteiten: Doorstroom (D), Dubbele finaliteit (D/A) en Arbeidsmarkt (A). Een finaliteit bepaalt enerzijds het abstractieniveau en de mate van zelfstandigheid binnen een studierichting. Anderzijds maakt een finaliteit duidelijk wat het uiteindelijke doel is van die studierichting na het secundair onderwijs.

In iedere finaliteit hebben de leerplannen dezelfde eindtermen voor de vakken van de basisvorming. De verschillen zitten in het specifieke gedeelte (bij D en D/A) en in de beroepskwalificaties (bij D/A en A).

 

Onze studierichtingen in een overzicht

Hoe kies je de finaliteit die bij jou past?

Doorstroom (D)

De finaliteit Doorstroom is iets voor jou als je op zoek bent naar een studierichting met een brede
basisvorming. Je moet hier de leerstof diepgaand, abstract en zelfstandig in een beperkte tijd kunnen
verwerven en verwerken.
De finaliteit Doorstroom bereidt je voor op verder studeren in het hoger onderwijs in een academische
of professionele bachelor. Binnen de finaliteit Doorstroom maken we nog een onderscheid tussen
domeinoverschrijdende en domeingebonden richtingen.
De domeinoverschrijdende studierichtingen bereiden voor op een brede waaier van
academische en professionele bachelors in het hoger onderwijs.
De domeingebonden richtingen leiden naar een selectie van academische bachelors die
inhoudelijk aansluiten op de richting en een brede waaier aan professionele bachelors.

Dubbele finaliteit (D/A)

Ben je eerder op zoek naar een studierichting met een brede basisvorming gecombineerd met een groot
pakket specifieke vorming? Vind je het nodig dat de leerstof in concretere situaties wordt aangebracht,
je wat meer tijd krijgt om je de leerstof eigen te maken en je meer begeleid wordt bij het verwerken van
de leerstof? Dan kies je best een studierichting uit de Dubbele finaliteit.
De Dubbele finaliteit bereidt je voor op een selectie van professionele bachelors die aansluiten bij je
studierichting in het secundair onderwijs, een graduaat aan een hogeschool of een beroep.

Arbeidsmarkt (A)

Heb je eerder een voorkeur voor een groot pakket specifieke vorming? Heb je nood aan duidelijke
structuur en ondersteuning bij de leerstof en bij het studeren? Leer je graag bij via levensechte en
vakoverschrijdende opdrachten? Dan is een studierichting uit de finaliteit Arbeidsmarkt het meest
geschikt voor jou.
De finaliteit Arbeidsmarkt vormt je voor een job, een graduaat aan een hogeschool of de HBO5-opleiding
verpleegkunde.