HHScholen

Heilig Hartinstituut... want samen leer je meer.

In het Heilig Hartinstituut werken we samen. Met leerlingen, schoolteam, ouders en partners. Over campussen, graden en grenzen heen. Van het hart van de leerling, naar het hart van de samenleving: dat is ons traject. We laten leerlingen ontdekken wie ze zijn. We laten hen de wereld verkennen. En we laten hen vooral zien dat ze het verschil kunnen maken, voor zichzelf en voor anderen.

Van het hart van de leerling…

We zijn een grote school met een veelzijdig publiek. Een levendige mix die we koesteren, zonder voorbij te gaan aan de eigenheid van elke leerling. Want die eigenheid is net ons vertrekpunt. Leerlingen krijgen bij ons de tijd en ruimte om uit te zoeken wie ze zijn en wat ze willen bereiken. En we geven hun de kans om die ambitie waar te maken, met vallen en opstaan.

…naar het hart van de samenleving… 

Met het (zelf)vertrouwen dat ze zo opbouwen, maken ze straks een verschil in de samenleving. Die samenleving halen we heel bewust binnen in de lessen en leervormen. We zoomen in op de actualiteit. We stimuleren debat met respect voor elkaars achtergrond en vanuit onze eigen christelijke overtuiging. We leren hen kritisch denken en handelen en samen zoeken naar creatieve oplossingen. Wat ze bij ons leren, is meteen een investering in hun toekomst én die van anderen.

…via stimuleren, steunen en sturen.

Leren hoe je een verschil kan maken voor jezelf en voor anderen: het is een intensief traject. Onze school is er dan ook elke stap van de weg. Door te stimuleren, te steunen en waar nodig te sturen.

Stimuleren
Jonge mensen leerstof en leerzin meegeven, dat is het hart van onze werking. We vertrekken van wat ze kunnen en willen en we vermenigvuldigen dat.
We zorgen in de eerste plaats voor een brede en sterke waaier van studierichtingen. We helpen leerlingen om die richting te vinden die bij hen past. We doen dit niet simpelweg door te informeren, maar door onze leerlingen van dichtbij op te volgen. Bij elke belangrijke studiekeuze die ze moeten maken, krijgen ze van ons een uitgewerkt advies. Eens hun keuze is gemaakt, blijven we onze leerlingen uitdagen en aanmoedigen.
We maken dat ze leren van elkaar en geven zelf regelmatig feedback. We gebruiken verschillende werkvormen in de klas en laten hen proeven van de praktijk: via leeruitstappen, (inter)nationale uitwisseling of het samen op touw zetten van evenementen. Zo maken ze hun ambities stap voor stap waar.

Steunen
Doorheen hun ontdekkingstocht zorgen we voor een vaste en veilige uitvalsbasis. We vinden het belangrijk dat ze zich goed voelen op school en bij elkaar. De klastitularis is daarbij de spilfiguur. Hij of zij neemt en krijgt de tijd om leerlingen op te volgen en te begeleiden. Voor wie nog extra ondersteuning kan gebruiken, staan de leerlingenbegeleiders klaar.
We zorgen ook voor een uitnodigende en degelijke infrastructuur. Met onze twee campussen hebben we alles in huis: een kleinere stadscampus in Kessel-Lo, een grote, groene campus in Heverlee. Ruimte om te sporten, om je creativiteit de vrije loop te laten, of om gewoon gezellig samen te zijn over richtingen en leerjaren heen.

Sturen
Samen leren en leven kan maar als iedereen verantwoordelijkheid neemt. We zorgen van onze kant uit voor duidelijke, gedragen regels. Leerlingen krijgen een goed afgebakend kader. Naarmate ze groeien, krijgen ze meer verantwoordelijkheid.
Loopt het even niet goed, dan geven we duidelijke signalen. Moet er grondiger worden bijgestuurd, dan streeft het schoolteam naar een constructieve oplossing, samen met de leerling en de ouders.

Want samen leren we meer!

Net als onze leerlingen blijven we als school iedere dag bijleren. We kunnen daarbij rekenen op gepassioneerde leerkrachten die expert zijn in hun vak. Ze versterken die expertise via opleidingen, werken in teams en wisselen ervaring uit binnen en buiten de school.

We leren ook graag van onze leerlingen. Ze krijgen de kans om input te geven in de klas, in de leerlingenraad of via projecten. Ook met ouders willen we samen school maken en organiseren we uitwisselingsmomenten.

Om onze leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de wereld buiten de klas, werken we bewust samen met heel verscheiden partners. Van de kleuterschool tot het woon- en zorgcentrum op ons eigen domein. En van de universiteit en collega-scholen tot bedrijven en organisaties in de brede omgeving.

Een samenwerking die rendeert. 

Zo kunnen we als school ons buitengewone traject telkens weer tot een goed einde brengen: van het hart van de leerling naar het hart van de samenleving.