HHScholen

Biotechnologische STEM-wetenschappen

Biotechnologische STEM-wetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met biologische, technische en wetenschappelijke kennis en vaardigheden. Vanuit de vakken biologie, chemie en fysica leer je problemen te onderzoeken en op te lossen. Ook elektromagnetisme komt aan bod. Het vak wiskunde helpt je na te denken over natuurwetenschappelijke vragen en biotechnische problemen.

lessentabel

VAK
3de jaar
4de jaar
Aardrijkskunde
1
1
Artistieke vorming
1
0
Geschiedenis
1
1
Godsdienst
2
2
Informatica
1
0
Lichamelijke opvoeding
2
2
FlexAtelier
0
1
Engels
2
2
Frans
3
3
Nederlands
4
4
Biologie

3

3

Chemie

3

4

Fysica
4
4
Wiskunde

5

5

TOTAAL
32
32

Rood cijfer: meer onderwijstijd voor zelfde leerplan

Iets voor jou?

Ben je gebeten door wetenschap? Wil je de geheimen kennen van de biologie, chemie en fysica? Doe je graag wiskunde en heb je aanleg voor dit vak? Wil je de theorie toetsen aan de praktijk? Zie je je werken in een laboratorium? Ben je handig en heb je oog voor detail? Dan is de richting Biotechnologische STEM-wetenschappen misschien wel de ideale studierichting voor jou.

In deze richting toon je inzicht in complexe leerinhouden, leg je verbanden tussen leerstofonderdelen en kan je logisch redeneren, vooral binnen de focus van het studiedomein en de studierichting.

  • Je bestudeert stapsgewijs verbanden tussen fenomenen en problemen in biologie, chemie en fysica: je gaat hierbij erg nauwkeurig te werk.
  • Je ziet het als een uitdaging om wiskundige en natuurwetenschappelijke inzichten doelgericht met elkaar in verband te brengen.
  • Je wil processen in de levende natuur analyseren en aanpassen ten dienste van mens en samenleving.

In deze richting kan je instromen vanuit het tweede jaar A als je voor de basisvakken gemiddeld 60% behaalde, voor wiskunde gemiddeld 65%. Bovendien is een uitgesproken aanleg en interesse voor wetenschappen noodzakelijk.

 

Finaliteit

Doorstroom domeingebonden (DG)
Studierichtingen in de doorstroomfinaliteit (D-finaliteit) zijn sterk theoretisch en bieden een brede algemene vorming. Ze zijn gericht op leerlingen die in staat zijn logisch te redeneren, verbanden te leggen en zelfstandig te werken.
In een domeingebonden doorstroomrichting word je voorbereid op enkele specifieke richtingen aan de universiteit en op een ruime waaier aan professionele bacheloropleidingen. Voor de meeste vakken wordt de basisleerstof in de algemene vakken niet verdiept.

DOMEIN

STEM

locatie

Deze studierichting bieden we aan in Heverlee.

En nadien?