HHScholen

Humane wetenschappen

Humane wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met filosofie, kunstbeschouwing, sociologie en psychologie.

lessentabel

VAK
3de jaar
4de jaar
Aardrijkskunde
1
1
Artistieke vorming
1
0
Geschiedenis
2
2
Godsdienst
2
2
Informatica
1
0
Lichamelijke opvoeding
2
2
FlexAtelier
0
1
Engels
3
2
Frans
4
4
Nederlands
4
4
Biologie
1
1
Chemie
1
1
Fysica
1
1
Wiskunde
4
4
Kunstbeschouwing
1
2
Filosofie
1
2
Sociologie en Psychologie
3
3
TOTAAL
32
32

Iets voor jou?

Ben je geïnteresseerd in het reilen en zeilen van verschillende soorten samenlevingen? Heb je een grote interesse voor kunst en cultuur? Wil je meer weten over het hoe en waarom van menselijk gedrag?

Dan is deze richting misschien iets voor jou.

In deze richting toon je inzicht in complexe leerinhoud, leg je vlot verbanden tussen leerstofonderdelen en kan je logisch redeneren. Je verwerft complexere leerstof in een beperkte tijd.

  • Je bent in staat om op een analytische en wetenschappelijk manier te kijken naar mens en samenleving.
  • Je hanteert menswetenschappelijke en filosofische begrippen op een abstracte manier.
  • Je verdiept je in filosofie, kunst, sociologie en psychologie en je wilt alle aspecten van het menselijk bestaan bestuderen en begrijpen.

In deze richting kan je instromen vanuit het tweede jaar A als je voor de vakken van de basisvorming 60% behaalde, en voor geschiedenis, Engels, Frans en Nederlands gemiddeld 65% behaalde.

 

 

Finaliteit

Doorstroom domeinoverschrijdend (DO)
Studierichtingen in de doorstroomfinaliteit (D-finaliteit) zijn sterk theoretisch en bieden een brede algemene vorming. Ze zijn gericht op leerlingen die in staat zijn logisch te redeneren, verbanden te leggen en zelfstandig te werken.
In een domeinoverschrijdende doorstroomrichting word je voorbereid op een brede waaier aan academische en professionele bacheloropleidingen. De basisleerstof voor algemene vakken wordt verdiept en het tempo in de lessen ligt hoog.

DOMEIN

Maatschappij en welzijn

locatie

Deze studierichting bieden we aan in Heverlee.

En nadien?