HHScholen

Bedrijf en organisatie

Bedrijf en organisatie is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Je krijgt er inzicht in de algemene economie en in bedrijfswetenschappen. Daarnaast ontwikkel je ook vaardigheden met betrekking tot het ondersteunen van het personeelsbeleid, de boekhouding en de commerciële activiteiten in een bedrijf. Je maakt ook kennis met de logistieke uitdagingen voor een onderneming.

lessentabel

VAK
3de jaar
4de jaar
Aardrijkskunde
1
1
Artistieke vorming
1
0
Flex differentiatie
0
1
Geschiedenis
1
1
Godsdienst
2
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
Mens & samenleving
1
0
Duits
0
1
Engels

3

3

Frans

3

3

Nederlands
4
4
Natuurwetenschappen
2
1
Wiskunde
3
3
Bedrijfseconomie

9

10

TOTAAL
32
32

Rood cijfer: meer onderwijstijd voor zelfde leerplan

Iets voor jou?

Voel je je hart sneller slaan wanneer je bedenkt dat je later in een bedrijf zal werken? Ben je geïnteresseerd in de economische, boekhoudkundige, zakelijk-communicatieve en commerciële aspecten van het bedrijfsleven?

Wil je taal- en andere algemene basisvakken vooral op een concrete en praktische manier aanpakken?

Dan is de richting Bedrijf en organisatie misschien wel iets voor jou.

In deze richting leer je binnen concrete contexten die het studiedomein en de studierichting typeren. Naast de praktische zijde van de studierichting verwerf je inzicht in de theoretische begrippen die de basis van deze praktijk vormen. Je bent in staat om effectief te handelen en concrete uitdagingen aan te pakken.

  • Je verdiept je in (bedrijfs)economische begrippen en processen vanuit concrete voorbeelden en slaagt erin om de verworven kennis en inzichten toe te passen bij het ontwikkelen van je administratieve en commerciële vaardigheden.
  • Bij het uitvoeren van opdrachten maak je gebruik van digitale toepassingen.
  • Je bent in staat om op een efficiënte, kwaliteitsvolle en klantgerichte manier te communiceren, adviseren en begeleiden.

Je kan na het tweede jaar A instromen indien je geslaagd bent voor de basisvakken, en aanleg en interesse hebt voor de studierichting Bedrijf en organisatie.

 

 

Finaliteit

Dubbele finaliteit (D/A)
Studierichtingen met zowel veel theorie als praktijk zijn richtingen die behoren tot de dubbele finaliteit (D/A-finaliteit). Je krijgt er een pakket theoretische basisleerstof voor de algemene vakken, in combinatie met concrete, praktische situaties. Deze richtingen zijn gericht op verder studeren met het oog op een professionele bachelor, graduaatsopleiding of Se-n-Se-opleiding.

DOMEIN

Economie en organisatie

locatie

Deze studierichting bieden we aan in Heverlee.

En nadien?