HHScholen

Bedrijfswetenschappen

Bedrijfswetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie. Via de specifieke vorming in economie krijg je inzicht in de economie als systeem en de werking van ondernemingen. De leerinhouden zijn erop gericht om je vanuit concrete maatschappelijke situaties inzicht te geven in de belangrijkste economische begrippen en hun onderlinge verbanden.

lessentabel

VAK
3de jaar
4de jaar
Aardrijkskunde
1
1
Artistieke vorming
1
0
Geschiedenis
1
1
Godsdienst
2
2
Informatica
1
0
Lichamelijke opvoeding
2
2
FlexAtelier
0
1
Duits
0
1
Engels
2
2
Frans

4

4

Nederlands
4
4
Biologie
1
1
Chemie
1
1
Fysica
1
1
Wiskunde

5

5

Economie

6

6

TOTAAL
32
32

Rood cijfer: meer onderwijstijd voor zelfde leerplan

Iets voor jou?

Heb je een grote interesse in economie en wil je daarnaast nog een brede algemene vorming? Dan is Bedrijfswetenschappen misschien de geknipte richting voor jou. In deze richting toon je inzicht in complexe leerinhouden, leg je verbanden tussen leerstofonderdelen en kan je logisch denken, vooral binnen de focus van het studiedomein en de studierichting.

Door logisch en kritisch te redeneren en vanuit concrete maatschappelijke situaties te denken, doorgrond je de belangrijkste (bedrijfs)economische begrippen en hun onderlinge verbanden.

Deze studierichting vereist een nauwgezette, actieve studiehouding en een ruime kijk op het maatschappelijke gebeuren.

In deze richting kan je instromen vanuit het tweede jaar A als je voor de basisvakken gemiddeld 60% behaalde en voor wiskunde minstens 65%.

 

Finaliteit

Doorstroom domeingebonden (DG)
Studierichtingen in de doorstroomfinaliteit (D-finaliteit) zijn sterk theoretisch en bieden een brede algemene vorming. Ze zijn gericht op leerlingen die in staat zijn logisch te redeneren, verbanden te leggen en zelfstandig te werken.
In een domeingebonden doorstroomrichting word je voorbereid op enkele specifieke richtingen aan de universiteit en op een ruime waaier aan professionele bacheloropleidingen. Voor de meeste vakken wordt de basisleerstof in de algemene vakken niet verdiept.

DOMEIN

Economie en organisatie

locatie

Deze studierichting bieden we aan in Heverlee.

En nadien?