HHScholen

Grieks-Latijn

Grieks-Latijn is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Grieks en Latijn en een uitgebreid pakket wiskunde. Je verdiept je in het taalsysteem van twee klassieke talen en verwerft via het lezen van teksten een dieper inzicht in de taal en cultuur van de klassieke oudheid.

lessentabel

VAK
3de jaar
4de jaar
Aardrijkskunde
1
1
Geschiedenis
2
2
Godsdienst
2
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
Engels

2

2
Frans

3

3

Nederlands
4
4
Biologie
1
1
Chemie
1
1
Fysica
1
1
Wiskunde
5
5
Grieks
4
4
Latijn
4
4
TOTAAL
32
32

Groen cijfer: 1 lesuur minder onderwijstijd voor zelfde leerplan

Iets voor jou?

Heb je genoten van je eerste kennismaking met het Grieks? Ben je blij dat je ingewijd bent in het Griekse alfabet en geniet je van de mooie klank van de taal? Proef je graag van de rijke Griekse mythologie? Wil je nog veel dieper inzicht krijgen in hoe het Grieks zijn sporen heeft achtergelaten? Ben je bereid hard te studeren en de twee klassieke talen Grieks en Latijn te combineren? Ben je sterk in wiskunde? Dan ben je meer dan welkom in deze richting.

In deze richting toon je inzicht in complexe leerinhouden, leg je vlot verbanden tussen leerstofonderdelen en kan je logisch redeneren. Je verwerft complexere leerstof in een beperkte tijd.

  • Je bent verbaal-linguïstisch sterk en hebt een sterk taalgevoel.
  • Je analyseert taal op een abstracte manier en gaat op een gestructureerde manier om met talen.
  • Je bent in staat om geordend te denken en wiskundig abstracte begrippen te hanteren.

In deze richting kan je instromen vanuit het tweede jaar Klassieke talen als je voor de vakken van de basisvorming 60% behaalde, voor geschiedenis, Engels, Frans en Nederlands gemiddeld 65% behaalde, en voor Grieks, Latijn en wiskunde minstens 70%.

 

 

Finaliteit

Doorstroom domeinoverschrijdend (DO)
Studierichtingen in de doorstroomfinaliteit (D-finaliteit) zijn sterk theoretisch en bieden een brede algemene vorming. Ze zijn gericht op leerlingen die in staat zijn logisch te redeneren, verbanden te leggen en zelfstandig te werken.
In een domeinoverschrijdende doorstroomrichting word je voorbereid op een brede waaier aan academische en professionele bacheloropleidingen. De basisleerstof voor algemene vakken wordt verdiept en het tempo in de lessen ligt hoog.

DOMEIN

Taal en cultuur

locatie

Deze studierichting bieden we aan in Heverlee.

En nadien?